waarom

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is een startende sociale beweging die de mentale gezondheid en veerkracht van alle Amsterdammers wil bevorderen.

‘To thrive’ betekent opbloeien. Wij willen dat Amsterdam een stad is waar Amsterdammers zich mentaal gezond voelen.

 

Faraaz: “‘Weet je hoe belangrijk het is om er over te praten! We moeten daar serieus werk van maken. Dat kan met vrienden zijn, maar ook met iemand op school of in de buurt.’

Vanaf de zomer van 2019 Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is gestart.

In deze bijzondere tijd van het Coronavirus verdient naast fysieke gezondheid, ook mentale gezondheid alle aandacht .


Hoe kun je mentaal gezond blijven in een uitzonderlijke situatie als deze?
Hoe ga je om met onzekerheid en spanning? Met andere vormen van sociaal contact? In isolatie? Hoe help je elkaar? En wat zijn tips van Amsterdammers?

 

 

Veel Amsterdammers en professionals bieden hun informatie, kennis en ervaring belangeloos aan. Daarvoor willen we ieder hartelijk bedanken.

Heb je tips, thema’s, vragen of ideeën? Wil je jouw ervaring delen? Neem contact op, we horen het graag!

 

 

Lees meer over Thrive Amsterdam vanaf 2019. Waarom Thrive?

Het raakt ons dat we een stijging zien van de vraag naar psychische hulp. Er zijn bijvoorbeeld veel jongeren die in de knel komen doordat ze willen voldoen aan het ‘perfecte’ plaatje. Het aantal vragen om hulp neemt toe.

Daarom moedigen we Amsterdammers, organisaties en initiatieven aan om mentale gezondheid te bevorderen. Door elkaar te steunen en te helpen. Op school, op het werk, in de buurt. Om de veerkracht van alle Amsterdammers te vergroten.

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is een startende sociale beweging. Via deze beweging komen Amsterdammers en organisaties, kennis en ervaring bij elkaar. Lokaal en (inter)nationaal.

 

Druk in de stad, druk in je hoofd

Leven in onze wereldstad is boeiend en inspirerend. Maar er is ook druk. Om te presteren, om er goed uit te zien, fijn te wonen, financieel rond te komen, het leuk te hebben, veel dingen te doen…
Om fysiek fit te zijn, doen we van alles. Sporten, gezond eten, bewegen.
Wat doen we om mentaal fit te blijven? Hoe kan je daar zelf aan werken? Hoe kunnen anderen daarin helpen in deze stad? Wat leren we van elkaar om psychische klachten te voorkomen? Of om er vroeg bij te zijn als er iets is?

Sophia A-tjak – Hiwat: ‘Ik wil iedereen op het hart drukken: Het is geen schande om onder behandeling van een GGZ instelling zijn.’
Lees het verhaal van Sophia

Een op de drie Amsterdammers…

Eén op de drie Amsterdammers heeft in zijn of haar omgeving te maken met psychische klachten, van licht tot ernstig. Dat raakt niet alleen de getroffen persoon zelf, maar ook familie, buren, vrienden en collega’s. Iedereen kent wel iemand die in de knel zit.

Toch is het nog voor weinig mensen gewoon om over een psychisch probleem te praten. We zijn als samenleving goed in het delen van de ups, maar weten vaak nog niet goed om te gaan met onze downs. Dat is een gemiste kans voor onszelf en voor onze stad!

Laten we beginnen met te praten met elkaar. Want onderzoek wijst uit dat je psychische klachten het beste voorkomt met sociale steun. Het is tijd dat we daar in Amsterdam samen de schouders onder zetten.

*Onder mentaal gezond verstaan we: omgaan met de bergen en dalen in het leven, maar ook het kunnen delen ervan met anderen. Voor de ene persoon betekent dat sociale steun zoeken bij ervaren verminderde mentale gezondheid. En: Tijdig hulp zoeken. Bij de ander betekent dat het relativeren en in perspectief zetten van bepaalde klachten. Want je even een periode niet goed voelen hoort ook gewoon bij het leven.

40,9%

van de volwassen Amsterdammers heeft te maken (gehad) met matige psychische klachten. Meer cijfers

Wat beweegt ons?

Dat méér mensen aangeven zich rot te voelen; aangeven niet lekker in hun vel te zitten of eenzaam  zijn. Het aantal klachten en aanvragen voor psychische hulp stijgt.

Ook baart het ons zorgen dat in onze stad verschillen te zien zijn. In sommige groepen en in sommige gebieden zien we een onevenredige stijging van klachten en hulpvragen.
Het aantal jongeren met angstklachten en eetproblemen groeit.

De impact van psychische aandoeningen en klachten is groot. Op mensenlevens, in families, in het werk. Denk aan inkomensverlies, uitkeringen, verminderde arbeidsproductiviteit, en een breed scala aan sociale problemen en kosten.

We zien dat het nu vooral aankomt op professionele voorzieningen. Deze zijn en blijven nodig. Maar we kunnen meer als samenleving, zoals preventie. Hulpverleners, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers geven vaak aan dat als er eerder was ingegrepen, erger voorkomen had kunnen worden.

‘Er is veel enthousiasme en energie. De beweging wordt al door veel mensen omarmd. Daar ben ik verheugd over en dat is ook nodig.’ Lees meer

Wat als we er samen de schouders onder zetten?

We zien en weten wat preventie kan betekenen bij bijvoorbeeld het voorkomen van obesitas en hart- en vaatziekten. Dat inspireert Thrive Amsterdam Mentaal Gezond en ook andere internationale Thrive-steden.

 

  • Wat zou er in Amsterdam gebeuren wanneer we meer energie steken in het voorkomen van psychische aandoeningen en het versterken van de mentale gezondheid en veerkracht in de stad? Wat als we in Amsterdam open kunnen praten over onze kwetsbaarheid? Als we meer oog hebben voor elkaar? Elkaar een luisterend oor bieden in plaats van een oordeel? Als we moeite en stress beperken? Op het werk, op de universiteit, in de klas, op de sportschool, in de kerk, in de moskee, in de ouderengroep, bij nieuwe plannen en ideeën voor de stad?
  • Wat als we op tijd signaleren? Onze zorgen bespreken? Oorzaken van stress wegnemen?
  • Wat als we daarvoor in Amsterdam meer kennis en handvatten in huis hebben?

 

Daarom staan we als sociale beweging in de startblokken. Ruim honderd Amsterdamse betrokkenen vanuit allerlei organisaties zijn al enthousiast en steunen het idee om samen meer in te zetten op preventie. Doe ook mee.

 

Sluit je aan bij Thrive Amsterdam Mentaal Gezond
Samen maken we een mentaal gezonde stad!

Update


Vlogger Annemiek  over haar thuisleven in Coronatijd