*/ ?>

Simone Kukenheim

[Dit interview is van Oktober 2019]

 

‘Mentale gezondheid en veerkracht zijn essentiële voorwaarden om gezond te leven en gezond op te groeien’, aldus Simone Kukenheim Wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport Gemeente Amsterdam.
Het leven in de stad en opgroeien in deze stad is prachtig en boeiend. Daarbij moeten wij ook oog hebben voor de druk die dit met zich mee kan brengen. Door vroeg te investeren in mentale weerbaarheid en meer te doen aan preventie kunnen we werken aan een mentaal gezonde stad.’

 

Veerkracht

In ieders leven komen tegenslagen en zijn er ups en downs; om daarmee om te gaan is  veerkracht onontbeerlijk. Hoe goed is het om daar op jonge leeftijd al in te investeren en manieren te ontwikkelen (ook creatief) om sterk in het leven te staan en elkaar daarin te steunen?
Vroeg investeren betekent ook dat, áls het nodig is, iemand de signalen oppakt om er op tijd bij te zijn en hulp te vragen. Zodat we erger kunnen voorkomen.
Zeker bij jongeren is dit zo belangrijk. Dat heeft een leven lang impact!

 

Zaak van ons allemaal

Simone: ‘Als wethouder ben ik graag één van de aanjagers van deze beweging. En we doen dit samen met de GGZ organisaties, cliëntenbelang, ELAA, SIGRA, UMC Amsterdam, allerlei ervaringsdeskundigen, onderzoeksinstellingen en vele anderen. Juist gezamenlijk commitment is een belangrijke eerste stap. Want mentale gezondheid is een zaak van ons allemaal.’

 

Veel te doen

Er is veel enthousiasme en energie. De beweging wordt al door veel mensen omarmd. Daar ben ik verheugd over en dat is ook nodig. Want er is veel te doen én we moeten met elkaar nog veel luisteren, leren, onderzoeken en gezamenlijk ontwikkelen.Begin volgend jaar wil ik een Werkagenda presenteren hoe we dat gaan aanpakken!”

 

Ik merk dagelijks dat het onderwerp mentale gezondheid heel veel mensen raakt. Professioneel maar zeker ook vanuit een persoonlijke drive. Dus moedig ik ieder van harte aan om mee te doen en aan te sluiten!