*/ ?>

José Manshanden

[Dit interview is geschreven in juni 2019]

 

José Manshanden is directeur GGD Amsterdam. Ze vertelt: ‘Ik vind het heel goed te merken hoe we hier in Amsterdam met elkaar in actie komen. Preventie is zo belangrijk. Ook voor psychische problemen geldt immers, voorkomen is beter dan genezen.’

 

‘In Amsterdam ligt het aantal mensen met psychische problemen hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is niet zo verwonderlijk. Een grote stad geeft veel prikkels (bijvoorbeeld lawaai)  en druk – werkdruk en druk om te presteren. Ook leven relatief veel bewoners in armoede en hebben veel mensen schulden. Binnen de stad zien we overigens grote verschillen in psychische gezondheid  per stadsdeel. Dit vraagt om maatwerk, als we de juiste mensen willen bereiken.

 

Veel schaamte

Als het gaat om mentale problemen is er nog veel schaamte. Praten over een gebroken been is nu eenmaal veel gemakkelijker dan praten over je depressie. We willen dat het gewoner wordt dat Amsterdammers spreken over hun psychische gemoedstoestand. Alleen dan kunnen we  er voor zorgen dat we er vroeg bij zijn en voorkomen dat psychische klachten verergeren. Dat vraagt iets van onze systemen en organisatie. We moeten kritisch kijken naar ons aanbod. Sluit dat voldoende  aan bij de huidige bevolkingssamenstelling en hulpvragen? Bieden we Amsterdammers wel een laagdrempelige, veilige plek om psychische problemen te bespreken?

 

Meer vorm en inhoud

De komende maanden gebruiken we om Thrive Amsterdam Mentaal Gezond inhoudelijk meer vorm te geven. Doel van deze inzet van is het bevorderen van de psychische gezondheid en het welbevinden van alle Amsterdammers. We willen met heel veel betrokkenen partijen in gesprek gaan om de belangrijkste onderwerpen die van invloed zijn op de mentale gezondheid en het welzijn van de Amsterdammer te identificeren. En ook om een goed beeld te krijgen van wat we samen kunnen doen om veel meer aan preventie te werken. We streven ernaar om begin 2020 een uitgewerkt plan aan de gemeenteraad te presenteren over de invulling van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond.’