*/ ?>

Deborah Lauria

[dd. oktober 2019]

 

Deborah Lauria directeur van Cliëntenbelang Amsterdam: ‘De beweging Thrive zet een belangrijk thema op de agenda: het bespreekbaar maken van mentaal welzijn. Doordat de samenwerking domeinoverstijgend wordt aangegaan, profiteert elke Amsterdammer hier van. Samen werken we naar een Amsterdam toe waarin iedereen zich thuis en welkom voelt. Onze overtuiging is dat mensen met een kwetsbaarheid moeten kunnen meedoen in deze maatschappij, op hun eigen manier en met de ondersteuning die daarbij nodig kan zijn. Thrive sluit hier naadloos bij aan.’