*/ ?>

Veel belangstelling Buurttafel Zuidoost

Mentale gezondheid verdient alle aandacht!

Al vroeg stroomt de grote zaal van No Limit vol. Voorzien van een heerlijke kop soep wordt volop kennisgemaakt en uitgewisseld. ‘Wat heb jij met mentale gezondheid?’ vraagt dagvoorzitter Juan Walter. ‘Ik heb veel mensen gezien die hiermee te maken hebben. Daarom ben ik heel geïnteresseerd, ‘antwoordt iemand. Een ander vult aan: “Ik ben diëtist en merk dat mentale problemen situaties beïnvloeden.’ Weer een ander stelt een concrete vraag; ‘Ik zie dat het niet goed gaat met mijn buurman. Maar het is moeilijk hierover in gesprek te gaan. Hoe doe ik dat?’ Iemand uit de zaal geeft een tip: ‘Probeer het ’s andersom. Als jij je zorgen maakt over iemand, vraag hem dan of hij jou met iets komt helpen. En kijk wat er dan gebeurt.’

 

Daarmee is de toon gezet voor een bijzondere avond met ruim tachtig Amsterdammers uit Zuidoost over mentale gezondheid Zowel in de zaal als later aan de gesprekstafels zijn er openhartige gesprekken van mens tot mens.

 

Download het complete verslag van deze avond

 

Met elkaar stevige armen vormen

Wethouder Simone Kukenheim vertelt waarom de gemeente dit onderwerp zo belangrijk vindt: “We vragen vaak aan elkaar of het goed gaat. Mensen schrikken dan als je antwoordt dat het niet goed met je gaat. We weten daar niet goed mee om te gaan. En dat terwijl mentale gezondheid juist ons allemaal aangaat; of je jong of oud bent, in welke wijk je woont; welk opleidingsniveau je hebt. Iedere Amsterdammer heeft een open en steunende sociale omgeving nodig.

Het kan zijn dat je angstig bent, dat je last hebt van depressie, dat je down bent, teveel stress hebt. Als gemeente erkennen we dat en willen we er oog voor hebben. Laten we stevige armen om elkaar heen vormen! Ik zou iedereen willen vragen: Als u morgen in uw vriendenkring of op uw werk iemand ziet die niet zo lekker in z’n vel zit, probeer er dan over te praten en iemand gemeende aandacht en erkenning te geven. Dat zou al prachtige winst zijn van vanavond.’

 

Sophia en Yve vertellen

Op het podium vertellen Sophia A-tjak – Hiwat (lees meer) en Yve Baya (lees meer) hun eerlijke verhaal. Indrukwekkend, eerlijk én herkenbaar vertellen ze over hun leven en mentale gezondheid.

 

 

 

 

 

 

Gesprekstafels

Na de pauze met heerlijk eten (met dank aan Sophia’s catering) verdelen de ruim tachtig aanwezigen zich over de gesprekstafels. In kleinere groepen maken ze kennis en praten ze verder over mentale gezondheid. Wat verstaan zij eronder? Wat speelt er in de wijk en buurt? Welke ervaringen hebben zij? Wat is er nodig?
De uitkomsten van de gesprekken verwerkt Thrive in een Actieplan.

Aan de tafels vertellen mensen hun ‘mentaal verhaal’. Over zichzelf of over anderen. Aan sommige tafels is het schokkend te horen wat mensen hebben meegemaakt, hoe ze tobben en worstelen. Maar ook hoe ze er weer bovenop kwamen. Er worden allerlei tips en ervaringen uitgewisseld.
Wanneer het eindsignaal klinkt, willen de meesten eigenlijk niet stoppen met het tafelgesprek. Het heeft wat losgemaakt. ‘Er is nog heel veel te doen!’ is het signaal van één van de gesprekstafels. En anderen zeggen: ‘Dit gesprek moet op veel meer plekken in de wijk plaatsvinden!’

Recepten

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing sluit de avond af met complimenten. ‘Dank jullie wel voor zoveel openheid. Hierover praten kan spannend zijn, want er bestaan veel taboes; Een goede bekende in de zaal die veel kilo’s is afgevallen. Daar zijn we trots op en we geven hem openlijk applaus. Zo makkelijk als we dat voor hem doen, zo makkelijk zouden we dat ook moeten doen voor mensen met mentale problemen.

Het kan ons allemaal overkomen en we gaan daardoor niet minder van elkaar houden. We hebben vanavond al gemerkt hoe goed het ons doet als we hier open over te zijn.

Net als met recepten voor gezond eten, zou ik recepten willen voor een mentaal gezond leven. Met handige tips en tools voor jezelf en hoe je met anderen om kunt gaan. Alvast een tip van mij: Als je nu vanavond thuiskomt, neem dan ’s even de tijd voor jezelf. Zet een muziekje op, steek een kaarsje aan. Denk na over wie je bent. Heb je vandaag gelachen? Hoe rustig ben je in je hoofd? Waar zoek ik kracht en licht? En als dat niet lukt, bel gerust iemand om het erover te hebben. Want echt; we kunnen samen zoeken en meer voor elkaar betekenen.’