*/ ?>

Samen werken aan ‘Lekker in je vel’ in Zuidoost

Vanaf 2023 wordt er in Zuidoost gewerkt aan een ecosysteem mentale gezondheid. Via het Lekker in je Vel netwerk wordt er ingezet op een nieuwe manier van organiseren en bekostigen om de veerkracht en eigen regie van de bewoners in Zuidoost te vergroten.

 

In 2021 is het Lekker in je Vel netwerk gestart in Zuidoost door Arkin. Het netwerk zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met mentale kwetsbaarheden goed worden ondersteund. We creëren een Zuidoost waar bewoners met mentale kwetsbaarheden hun balans kunnen terugvinden, door open over hun uitdagingen te praten, steun uit de buurt te ontvangen en zo nodig passende zorg te vinden. Toegankelijk voor iedereen.

Door steun van ZONMW en verschillende partijen gaan we de komende jaren werken aan een ecosysteem mentale gezondheid. Dit wordt gedaan door een cultuurverandering in Zuidoost op gang te brengen, waarbij psychisch lijden gezien wordt als onderdeel van ieders leven. Thrive Amsterdam mentaal gezond werkt bijvoorbeeld mee aan de destigmatisering en normalisering van mentale gezondheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan:

  • Verbinden en versterken van herstelmogelijkheden
  • Betere toegang tot herstel en keuzehulp
  • Herstelmogelijkheden in groepsverband

 

Meer weten? Stuur een e-mail aan thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl of klik hier .