*/ ?>

Regiobeeld mentale gezondheid Amsterdam

Hoe zit het met de omvang en de aard van de mentale gezondheidsproblemen in Amsterdam? En waar zitten verschillen in de stad? Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) onderzocht dit in opdracht van Amsterdam Mentaal Gezond (thrive). Lees het onderzoek ‘De juiste zorg op de juiste plek.’ Regiobeeld.

 

De conclusies van het onderzoek op een rij: 

  • Basis- en specialistische GGZ wordt in Amsterdam het meest gebruikt binnen de ring. Dit beeld komt niet overeen met zelf-gerapporteerde matige of ernstige psychische klachten in de Gezondheidsmonitor van 2016.
  • In Amsterdam wordt meer basis- en specialistische GGZ gebruikt dan verwacht op basis van de populatiesamenstelling.
  • Binnen de ring zijn meer gebruikers dan verwacht; de kosten bij gebruik zijn daar wel vaak lager. Buiten de ring wordt juist minder gebruik gemaakt van basis- en specialistische GGZ op basis van de populatiesamenstelling.
  • Daarentegen zien we in Amsterdam minder gebruik van antidepressiva, antipsychotica en middelen bij ADHD dan verwacht op basis van de populatiesamenstelling. Middelen bij verslaving worden wel opvallend vaker gebruikt in Amsterdam.

 

Marjolein Martens van Thrive over de uitkomsten van het onderzoek: ” De conclusies van het regiobeeld zijn voor ons niet geheel nieuw. Het Regiobeeld onderschrijft maar weer eens het belang van de preventie van mentale problemen en de ongelijke verdeling hiervan en het zorggebruik over de stad. Er zijn diverse (mogelijke) verklaringen voor de verschillen in prevalentie en zorggebruik binnen en buiten de ring. Zoals  demografische omstandigheden die hierop van invloed (kunnen) zijn; Denk ook aan de gevraagde eigen bijdrage,; de (reis)afstand tot een zorgverlener en wachtlijsten.
Maar er zijn ook sociale omstandigheden waardoor sommige groepen Amsterdammers niet of pas laat in beeld komen bij eerste- of tweede lijnszorgverleners. Dat kan bijvoorbeeld komen door andere culturele definities van mentale problematiek, kennis van het zorgsysteem en/of een taalbarrière.

 

In de huidige aanpak van Amsterdam mentaal gezond (Thrive) ligt de focus op drie doelgroepen. Een van de doelgroepen zijn migranten en zij wonen veelal buiten de ring.

Het palet aan interventies dat we nu inzetten, specifiek in Zuidoost en Nieuw-West breiden we verder uit.  Dat doen we natuurlijk in samenwerking met diverse partners van binnen en buiten de gemeente.

Daarnaast worden de uitkomsten van het regiobeeld mede gebruikt als uitgangspunt voor de monitor van ons programma.”

 

Over het onderzoek

De analyses, waarop het regiobeeld is gebaseerd, zijn uitgevoerd door Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). De analyses zijn gericht op kosten en gebruik van de GGZ op verschillende geografische niveaus binnen Amsterdam, een benchmark met de andere grote steden en Nederland en het gebruik van psychofarmaca naar geografisch niveau binnen Amsterdam. AHTI heeft hiervoor gebruik gemaakt van de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016, VEKTIS (cijfers 2017) en CBS Micro data. Het traject is begeleid door de kerngroep van Amsterdam mentaal gezond. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in het kader van het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.