*/ ?>

Mental Health Café op 24 juni

 

Door de verschillende lockdowns, de gesloten onderwijsinstellingen en verenigingen is het studentenleven erg veranderd. Lange tijd lag het sociale leven zo goed als stil en was het studentenleven in Amsterdam anders dan verwacht. Al die veranderingen hebben impact op de mentale gezondheid. Daarom organiseerden we op 24 juni het Mental Health Café samen met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen en studentenvereniging Unitas S.A.

 

De bijeenkomst stond in het teken van het delen van kennis over hoe je als student lekker in je vel blijft zitten en om de bespreekbaarheid van mentale gezondheid onder studenten te bevorderen. Verschillende Amsterdamse studenten hebben hun verhaal gedeeld in een filmpje. Hier werd tijdens het Mental Health Cafe over doorgepraat. De aanwezige studenten herkenden zich in de verhalen van de studenten. Hierdoor ontstond meer openheid en werd er een mooi gesprek gevoerd.

Daarnaast is er tijdens het Mental Health Cafe ook gesproken met professionals uit het vakgebied. Onder andere Arne Popma, hoogleraar aan het Amsterdam UMC, vertelde over het belang van sociale steun en laagdrempeligheid. Verder heeft Sascha Struijs van de Vrije Universiteit ons bijgepraat over het monitoren van studentenwelzijn.

 

Tenslotte kwamen verschillende studenteninitiatieven aan bod. Er gebeurt namelijk veel in Amsterdam, bijvoorbeeld door studentenverenigingen. Zo zijn er de afgelopen tijd een groot aantal vertrouwenspersonen getraind, zijn er campagnes opgezet én ontstaan er binnen verengingen zelf opgezette bewegingen om het welzijn van studenten te helpen verbeteren.

De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat de huidige groep studenten geen verloren generatie is, maar een veerkrachtige generatie die steeds beter weet hoe om te gaan met mentale gezondheid!