*/ ?>

Meer lessen mentale gezondheid voor ROC’s

De coronacrisis heeft grote invloed op jongeren: ze volgen lessen online en veel stages zijn niet doorgegaan. Jongeren hebben daardoor minder sociale contacten en vinden het lastig om nog motivatie op te brengen voor de studie. Dit heeft zijn weerslag op het mentale welbevinden van jongeren.

 

 

 

 

Gesprek in de les

Thrive biedt daarom lessen over mentale gezondheid aan op de ROC’s in Amsterdam. Al eerder gaven we les op diverse ROC’s. Nu is er budget beschikbaar om deze te vervolgen voor alle ROC’s die belangstelling hebben. Naar aanleiding van feedback van de studenten zijn de lessen aangepast.

In de les voeren we een gesprek over wat mentale gezondheid is, bespreken we met studenten dat het ook ok is als het even wat minder gaat en reiken we hulpbronnen aan die laagdrempelig beschikbaar zijn.

De les is bedoeld als eerste stap in het gesprek over mentale gezondheid. Na deze les door Thrive, houden de mentoren van de leerlingen het gesprek verder op gang in de mentorlessen.

 

30 ROC’s

Al dertig ROC’s vroegen een les bij ons aan.
Wil je meer weten? Les aanvragen? We horen het graag! Stuur een mail aan projectleider Rosanne Spikker via thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl