*/ ?>

Internationale blik op aanpak mentale gezondheid

Steeds meer jongeren krijgen te maken met mentale problemen. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden wereldwijd. Wat kunnen we leren van de aanpak van andere steden rondom preventie van mentale klachten? Teun Zwemmer  (teamlid bij Thrive) deed er onderzoek naar bij de steden Helsinki en Londen.

 

Aanpak Londen

Londen focust zich op het bespreekbaar maken van mentale gezondheid onder jongeren, het bevorderen van participatie, het versterken van veerkracht en het streven naar een ‘zero suïcide stad’ (0 zelfmoorden). Opvallend aan de Londense aanpak is het 40 punten plan, opgesteld door jongeren om de lokale politiek te informeren over hun behoeften en wensen rondom mentale gezondheid. Het puntenplan heeft geleid tot meer diversiteit binnen de lokale overheid en heeft vertrouwen in de overheid versterkt. Daarnaast heeft Londen met behulp van zogenoemde ‘wellbeing cards’ een groot aantal jongeren bereikt om hen te ondersteunen met mentale gezondheidstips bij financiële problemen.

 

Aanpak Helsinki

Helsinki heeft de ambitie om meer mentale problemen te voorkomen. De stad kampt namelijk met een tekort aan professionals en lange wachtlijsten. Daarnaast wil de stad mentale gezondheid van jongeren bevorderen om sociale exclusie te voorkomen. Successen uit Helsinki zijn onder andere het Jongeren Sociale Inclusie plan en het  ABP13 anti pest programma’ wat pesten en eenzaamheid heeft verminderd. Ook heeft de stimulatie van hobby’s en de geïntroduceerde hobbypas positieve gevolgen op de mentale gezondheid van jongeren.

 

Conclusie
In het kort geeft Londen veel aandacht aan de participatie van jongeren uit de communities waardoor veel jongeren zijn bereikt. Helsinki zet vooral in op laagdrempeligheid van voorzieningen maar ook op risico’s zoals eenzaamheid en pesten. Amsterdam kan een aantal lessen trekken uit de steden. Zo is bijvoorbeeld de manier waarop Londen mentale gezondheid bespreekbaar maakt interessant voor Amsterdam. Het concept Thrive Champions heeft de bespreekbaarheid versterkt. Op basis van de resultaten uit Helsinki is laagdrempeligheid rondom voorzieningen belangrijk. Ook laat de verschuiving naar het meer voorkomen van mentale problemen zien dat dit een manier is om mentale problemen in een vroeg stadium op te sporen en het voorkomen van erger.