*/ ?>

Doorbreek de preventieparadox!

Hoe zorgen we ervoor dat we psychisch onbehagen serieus nemen, maar tegelijkertijd de oplossingen in de eigen leefwereld, school- of werkomgeving vinden?

 

‘Amsterdam wil mentaal gezonder worden. Amsterdam Vitaal Gezond zet in op preventie. En op acties die Amsterdammers sneller doen praten over waar ze problemen mee hebben. Zo hoopt men tegelijkertijd de toestroom naar professionele geestelijke gezondheidszorg te verminderen, zodat de wachttijden korter worden. Maar is het middel niet erger dan de kwaal? Zorgt bewustwording van psychische problemen niet juist tot een grotere toestroom naar zorg? En als dat zo is, hoe voorkomen we dat?

Woorden als depressie, angststoornis of trauma verengen gevoelens van neerslachtigheid, onbehagen en stress tot medische begrippen, ziektebeelden en etiketten. Hoe zorgen we ervoor dat we psychisch onbehagen serieus nemen, maar tegelijkertijd de oplossingen in de eigen leefwereld, school- of werkomgeving vinden?

 

Hierover gaan we met verschillende professionals, belangenbehartigers en het publiek in gesprek.’

 

Met in het programma:

Gee de Wilde – kernlid Platform Amsterdam mentaal anders
Else de Wit – Bestuurder Buurtteam Amsterdam Centrum
Bert Stavenuiter – Directeur MIND Ypsilon
Simone Melis – Teammanager Beleid MIND
Luc Klaphake – gepensioneerd huisarts Amsterdam Zuidoost

 

Aanvullende informatie

De gesprekleider van de bijeenkomst is Ilse Jagtenberg – Kringwijs.

 

De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform Amsterdam mentaal anders in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam.
‘Het Platform Amsterdam Mentaal Anders zet zich in voor verbetering van de positie én het leven van Amsterdammers met psychische en psychosociale problematiek.

Wij zijn een beweging in oprichting die ervaringsdeskundigen, naasten en geïnteresseerden een stem geeft naar medeburgers, politiek en zorgverleners. Door het organiseren van themabijeenkomsten willen we met Amsterdammers inhoudelijk de discussie aangaan en nieuwe antwoorden bedenken, buiten het systeemdenken. We willen samenwerken, brainstormen, inspireren, ervaringen delen, en de politiek en het beleid enthousiasmeren om nieuwe oplossingen te vinden en uit te voeren. Met als doel: toewerken naar een inclusieve samenleving waar eenieder naar zijn of haar mogelijkheden aan kan deelnemen.‘

 

Programma

14.30 – Inloop

15.00 – Start

17.00 – Einde

 

Locatie

Ijzaal, Pakhuis de Zwijger

 

Aanmelden

Via Pakhuis de Zwijger.

Date

12 Oct 2022
Expired!

Time

15:00 - 17:00

More Info

Read More
REGISTER

Comments are closed.