*/ ?>

cijfers

Een korte schets:

 

Maryam: ‘Bij ons op school staat altijd iemand voor je klaar. Even uithuilen, je verhaal delen en dan kunnen we weer door.’

 • 40,9% van de volwassen Amsterdammers heeft te maken gehad met matige psychische klachten
 • Bij 7,9% was sprake van ernstige psychische klachten
 • Het percentage inwoners met ernstige psychische klachten is drie keer zo hoog in Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en in Geuzenveld/Slotermeer dan in Centrum-Oost en Oud-Zuid (13% vs 4%)
 • De drie gebieden met de hoogste scores voor ernstige psychische problemen zijn Oud-Oost, Oud-Noord en Bijlmer-Centrum.
 • 13.8% van de 13-14 jarigen en 12.8% van 15-16 jarigen rapporteert een vorm van angstklachten
 • 25% van de meisjes van 13-14 jaar rapporteert 25% eetproblemen. Dit zijn 711 kinderen in onze stad
 • Van de 13-14 jarigen denkt 8.2% wel eens aan zelfdoding.

 

Marjolein Martens (programmamanager Thrive Amsterdam Mentaal Gezond): “Ook al ontwikkelt niet elk kind daadwerkelijk psychische klachten en is de leeftijd tussen 12-18 jaar een fase met emotionele schommelingen, toch is het heel belangrijk om de kinderen te bereiken die daadwerkelijk een risico lopen op verergering van hun klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we namelijk dat als er vroeg wordt gehandeld, verergering van de problematiek kan worden voorkomen. Dit geldt specifiek voor praten over zelfdoding en het ontstaan van eetproblematiek. Kinderen die risico lopen op verergering van psychische klachten vind je niet altijd via standaard screening op school: stigma en onwetendheid over psychische klachten kunnen een barrière vormen om adequaat de klachten kenbaar te maken en steun te zoeken.”

 

 

Aartjan Beekman: ‘Waarom en waardoor neemt het aantal burn-outs onder jongeren toe? En wat kunnen we daaraan doen? Daar zouden we graag onderzoek naar doen.’

 

Lees meer

Factoren van het leven in een grote stad die bij kunnen dragen aan het ontstaan of verergeren van psychische klachten:

 • Een grote stad geeft veel prikkels en heeft relatief minder groen en minder buitenplaatsen dan kleinere gemeenten. Er is daardoor minder ontmoetingsruimte en ook is er minder sociale cohesie.
 • Voor Amsterdam geldt daarnaast:
 • Het aantal mensen met psychische klachten ligt hoger dan het landelijk gemiddelde
 • Er wonen veel studenten die te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld prestatiedruk; financiële druk
 • Er is in bepaalde sectoren een hoge werkdruk door concurrerende banen van hoogopgeleiden en stijgende kosten voor het levensonderhoud
 • Qua afkomst hebben we een zeer diverse populatie (migranten, expats)
 • Er zijn relatief veel mensen met armoede en schulden

Marjolein Martens: ‘De impact op mensenlevens is groot. De impact op de samenleving ook. Denk aan inkomensverlies, uitkeringen, verminderde arbeidsproductiviteit, en een breed scala aan sociale problemen. Al een kleine verbetering op dit vlak heeft positieve sociale en economische effecten.’