Tentoonstelling Open over depressiviteit in Zuidoost

Vanaf maandag 12 juli is de tentoonstelling Open over depressiviteit in Amsterdam Zuidoost te zien. Je ziet de indrukwekkende grote borden met foto´s in het Nelson Mandelapark, startend vanaf de ingang van het Anton de Komplein.

 

Portretten

De fototentoonstelling bestaat uit 30 beelden en is een initiatief van Stichting Open Mind. De Amsterdamse initiatiefnemers zagen hoe hun dochters vochten met hun depressie én er ook mee om leerden gaan. Ze besloten portretten te maken van jongeren en hun verhalen op te nemen. Dertig  jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar komen aan het woord over psychische kwetsbaarheid. Zij vertellen ons hun persoonlijke verhaal over hoe zij hun depressie ervaren en hoe ze hiermee omgaan.
Het doel van de tentoonstelling is om mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken.

 

Opening

Op maandag 12 juli wordt de tentoonstelling geopend. Diverse organisaties en initiatiefnemers sluiten aan met een programma rond dit belangrijke thema.  Voor meer informatie klik hier.

 

Over depressie

In Nederland hebben jaarlijks circa 1 miljoen mensen last van depressie. Volgens voorspellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt depressie volksziekte nummer één. Effectieve preventie en erover praten is daarom erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Daarmee krijgen jongeren zelfs vaker met depressiviteit te maken dan volwassenen. Vooral jongeren stellen dat er een groot taboe rust om erover te praten.

 

De tentoonstelling is voor de derde keer in Amsterdam. Amsterdam Mentaal Gezond en Stadsdeel Zuidoost hebben samen de tentoonstelling gevraagd naar Nieuw-West te komen.

 

In juni 2021 stonden de portretten in Nieuw-West.

Voor meer informatie over Open Mind kijk hier.

De tentoonstelling zal in oktober naar een ander stadsdeel gaan.

Tentoonstelling Open over depressiviteit in Nieuw West

 

Vanaf maandag 21 juni is de tentoonstelling Open over depressiviteit in Amsterdam Nieuw -West te zien. Je ziet de indrukwekkende grote borden met foto´s op de Cornelis Lelylaan, in de buurt van Bar Lely. 

 

Portretten

De fototentoonstelling bestaat uit 30 beelden en is een initiatief van Stichting Open Mind. De Amsterdamse initiatiefnemers zagen hoe hun dochters vochten met hun depressie én er ook mee om leerden gaan. Ze besloten portretten te maken van jongeren en hun verhalen op te nemen. Dertig  jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar komen aan het woord over psychische kwetsbaarheid. Zij vertellen ons hun persoonlijke verhaal over hoe zij hun depressie ervaren en hoe ze hiermee omgaan.
Het doel van de tentoonstelling is om mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken.

 

Opening

Op maandag 21 juni wordt de tentoonstelling geopend. Diverse organisaties en initiatiefnemers sluiten aan met een programma rond dit belangrijke thema.

 

Over depressie

In Nederland hebben jaarlijks circa 1 miljoen mensen last van depressie. Volgens voorspellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt depressie volksziekte nummer één. Effectieve preventie en erover praten is daarom erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Daarmee krijgen jongeren zelfs vaker met depressiviteit te maken dan volwassenen. Vooral jongeren stellen dat er een groot taboe rust om erover te praten.

 

De tentoonstelling is voor de tweede keer in Amsterdam. Amsterdam Mentaal Gezond en Stadsdeel Nieuw West hebben samen de tentoonstelling gevraagd naar Nieuw-West te komen. 

 

In oktober 2020 stonden de portretten in het Vondelpark. Kijk hier de opening terug.

Voor meer informatie over Open Mind kijk hier.

De tentoonstelling zal op 12 juli naar Zuidoost verplaatst worden.

 

 

Afsluiting pilot Studyroomservice

In mei 2021 liep de pilot ‘Studyroomservice’. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) konden in deze maand gratis studeren in een hotelkamer. Amsterdam Mentaal Gezond (Thrive) was
initiatiefnemer. Ze organiseerde de pilot samen met de HvA en The Student Hotel Amsterdam City. Van 3 tot en met 30 mei 2021 studeerden in totaal ruim 1500 studenten in het hotel.

 

Op 8 juni keken we tijdens een online bijeenkomst terug op de pilot en de resultaten van de analyse van de enquêtes.

Sprekers waren:

  • Hoofd Studentenwelzijn van de Hogeschool van Amsterdam Lydie van de Laar
  • Sales managers Benno Schutte en Anne-Lotte Broekhof van The Student Hotel
  • Student aan de HvA Chelsea Driegen
  • Inez Bolder en Esther Kok van Amsterdam Mentaal Gezond

 

Tijdens de pilot zijn er bijna 200 enquêtes uitgegeven. Reacties van de waren erg positief.

Studenten gaven aan dat het een fijne kamer was waar ze in rust konden studeren. Alle respondenten gaven aan vaker gebruik te willen maken van de optie. Naast de enquêtes kregen we veel e-mails met bedankjes van studenten. Ook organisaties reageerden erg positief en waren geïnteresseerd in de opzet van de pilot. Daarnaast is er ook veel media aandacht geweest. Alle informatie is terug te lezen in de factsheet.

 

‘Kort gezegd is het heel veel thuiszitten en dat is niet altijd
makkelijk. Ik zit in het eerste jaar van werktuigbouwkunde: een
nieuwe studie, maar zonder fysieke lessen. Daar had ik me meer bij voorgesteld. Deze pilot van Amsterdam Mentaal Gezond en de HvA komt dus als geroepen. Ik hoop natuurlijk dat de actie langer zal duren én dat er andere creatieve oplossingen komen waardoor er voor studenten meer studieplekken buitenshuis ontstaan.’ Jesse Mijnen

 

Voor vragen kan je contact opnemen met Inez Bolder (i.bolder@amsterdam.nl) of Esther Kok (eskok@ggd.amsterdam.nl)

 

Bekijk hier de factsheet:

Studyroomservice_Factsheet

 

Bekijk hier de webinar terug:

Meer lessen mentale gezondheid voor ROC’s

De coronacrisis heeft grote invloed op jongeren: ze volgen lessen online en veel stages zijn niet doorgegaan. Jongeren hebben daardoor minder sociale contacten en vinden het lastig om nog motivatie op te brengen voor de studie. Dit heeft zijn weerslag op het mentale welbevinden van jongeren.

 

 

 

 

Gesprek in de les

Thrive biedt daarom lessen over mentale gezondheid aan op de ROC’s in Amsterdam. Al eerder gaven we les op diverse ROC’s. Nu is er budget beschikbaar om deze te vervolgen voor alle ROC’s die belangstelling hebben. Naar aanleiding van feedback van de studenten zijn de lessen aangepast.

In de les voeren we een gesprek over wat mentale gezondheid is, bespreken we met studenten dat het ook ok is als het even wat minder gaat en reiken we hulpbronnen aan die laagdrempelig beschikbaar zijn.

De les is bedoeld als eerste stap in het gesprek over mentale gezondheid. Na deze les door Thrive, houden de mentoren van de leerlingen het gesprek verder op gang in de mentorlessen.

 

30 ROC’s

Al dertig ROC’s vroegen een les bij ons aan.
Wil je meer weten? Les aanvragen? We horen het graag! Stuur een mail aan projectleider Rosanne Spikker via thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl

1500 studenten in studiekamers

In de maand mei studeerden ruim 1500 HvA studenten in speciale studiekamers van The Student Hotel Amsterdam. We ontvingen van hen zeer enthousiaste reacties. Ruim 200 van hen vroegen we in een enquête naar hun ervaring. ‘Het heeft me echt geholpen, zowel voor mijzelf als voor mijn familie was het fijn dat ik ergens anders kon leren.’, ‘Graag vervolgen. Ik heb ervan genoten. Zo goed om in een andere omgeving te zijn.’

 

 

Webinar

Dinsdag 8 juni is er een webinar voor ieder die geïnspireerd is en meer wil weten over deze pilot.

 

Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn van onderwijsinstellingen, studenten, docenten, horeca-ondernemers, geïnteresseerde Amsterdammers, beleidsmakers en psychologen. Iedereen is van harte welkom.

Tijdens het webinar bespreken we de ervaringen en resultaten. Na afloop is er een factsheet met alle informatie beschikbaar voor geinteresseerden.

 

Pilot Studyroomservice live!

Van maandag 3 mei tot zondag 30 mei 2021 kunnen studenten van de Hogeschool van Amsterdam gebruik maken van Studyroomservice.
Ze kunnen studeren in een kamer van The Student Hotel Amsterdam City.

 

Veel jongeren geven bij ons aan het lastig te vinden dat ze niet naar school kunnen om te studeren. Doordat een groot deel van hun leven in één kamer plaatsvindt, kunnen de muren op je af komen. Dat is pittig als je klein woont en er ook veel prikkels zijn; bijvoorbeeld door andere huisgenoten of familieleden. Sommige studenten hebben daardoor meer stress en concentratie- of motivatieproblemen.

 

Studyroomservice is een proef van vier weken waarvoor HvA studenten zich gratis kunnen inschrijven. Via www.aanmelder.nl/studyroomservice kunnen zij zich aanmelden om een paar dagdelen per week coronaproof studeren met een (on)bekende studiegenoot. Meer informatie vind je via de link naar studyroomservice.

 

Het plan kwam tot stand in samenwerking met jongeren, jongerenwerker Joffrey Daniels en de HvA en wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
We hopen dat Studyroomservice bijdraagt aan de mentale gezondheid van studenten en deze manier van studeren de kans op vroegtijdig uitval verkleint.

Amsterdam Mentaal Gezond en de Hogeschool van Amsterdam monitoren de effecten en het verloop van de pilot. Na afloop van de pilot is er informatie beschikbaar voor anderen die ook interesse hebben in een dergelijk initiatief.

 

Amsterdam Mentaal Gezond blijft samen met partners op zoek naar innovatieve mogelijkheden om goed bezig te zijn met de mentale gezondheid van Amsterdammers.

 

Voor informatie en reserveren zie www.aanmelder.nl/studyroomservice.

Voor het persbericht klik hier.

Heb je vragen? Mail dan naar thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl.

 

 

 

Eerste podcast online!

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is de wereld van podcasts ingedoken.
In samenwerking met Mentale Thee is de eerste podcast verschenen.

Sanne en Maren bespreken in deze podcast onzekerheid over toekomstperspectief.

Ze delen hun ervaringen over het vele ‘missen’ en het niet jong kunnen zijn.

Luister de podcast op Spotify hier.

 

Je kan niet op een normale manier jong zijn. Er gebeurd zoveel, je bent bezig met school en werk. En alle regels. Dit brengt angst voor de toekomst. Je wilt nieuwe dingen ontdekken.

Studenten van de Mediacollege Maren Porte en Sanne Haak zijn de podcast Mentale Thee begonnen. Zij willen mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar maken. In hun podcast gaan ze het gesprek aan over verschillende onderwerpen, geven tips, informeren, en delen onze ervaringen.

‘Iedereen heeft VEERkracht’

Nu versoepelingen weer zijn uitgesteld, is het extra lastig om de moed erin te houden. In deze coronatijd heb je veel veerkracht nodig om de draad steeds weer op te pakken. Twee Amsterdammers vertellen hoe zij dat aanpakken. “Ik doe dingen die me energie geven.”

 

“Ik denk dat iedereen veerkracht heeft”, zegt spreker/coach Jerry Winkler, voormalig dakloze. “Aan het begin van de crisis was het voor veel mensen nog niet zo moeilijk. Je baalt, maar je komt er ook wel weer bovenop. Nu zijn we ruim een jaar verder. En als je dan te maken krijgt met financiële problemen, met stress… dán wordt het echt moeilijk. Vanaf mijn jeugd heb ik veel momenten gekend waarin ik klappen moest opvangen en tóch weer door moest gaan. Geloof me: stress sloopt je! Toch is een van mijn lijfspreuken: ‘Failing is not falling down, but refusing to stand up again’. Op z’n Amsterdams gezegd: het is niet erg dat je op je plaat gaat, belangrijker is dat je daarna toch weer doorgaat.”

Het hielp Jerry vooral om erop te vertrouwen dat er ook weer goede tijden aankomen. “Wat mij in moeilijke tijden ook hielp is tekenen en dingen opschrijven.

 

Daardoor werd ik me meer bewust van mijn gedachten en gevoelens. En kon ik er beter mee omgaan. Ik denk deze tijd ons heeft geleerd om meer naar onszelf te kijken. En dat kan best confronterend of moeilijk zijn. Bedenk dan dat je de enigste niet bent. Ieder is op zijn eigen manier prachtig. Laat dat wat je denkt dat je bent, nooit in de weg staan van wat je werkelijk kunt worden.’

Lees meer over Jerry op zijn website jerrywinkler.com

 

Steun vragen

Lector geestelijke gezondheidszorg Jaap van der Stel legt uit dat je zelf je veerkracht kunt versterken met hulp van anderen. “Het is heel verstandig als je bij problemen steun vraagt in je directe omgeving. En andersom help je jezelf ook weer als je naasten steunt als zij er om vragen of er behoefte aan hebben. Deze tijd vraagt er dus om hard te werken aan je sociale netwerk. Als je ondanks tegenslagen de stemming er in kunt houden, hoef je geen zorgen te maken. En tegelijkertijd ben je daardoor ook beter in staat om anderen te helpen.”

Lees meer over veerkracht in het artikel van Jaap van der Stel

 

Kleine dingen

Student Zohra Boubar (Hogeschool van Amsterdam) had op een gegeven moment het gevoel dat ze overspannen raakte. “Ik vond alles heel zwaar. Ik ben niet iemand die bij de pakken neerzit, daarom twijfelde ik aan mezelf: waarom kost alles me zoveel energie? Ik sprak erover met familie en vrienden en dat hielp eigenlijk wel om mezelf terug te vinden. Op een dag heb ik tegen mezelf gezegd: het is heel kut, maar je moet ook gewoon door! Ik ga dingen doen die me energie geven. Als je de wereld om je heen niet kan veranderen, dan moet je toch naar je zelf kijken en wat je zelf kan veranderen. Nu gaat het goed met mij, ik kan mezelf iets meer uit de moeilijke gedachten halen. Ik startte bijvoorbeeld met #todayfriendships op Instagram en Facebook. Ook probeer ik van kleine dingen te genieten en mezelf steeds weer open op te stellen. Dat helpt echt!”

 

Meer informatie en tips

Heb je vragen, maak je je zorgen om jezelf of een ander, dan kun je terecht op corona.thriveamsterdam.nl

 

 

 

 

Unieke Stadswandeling ´Rondje Mentaal Gezond´

Veel Amsterdammers zitten veel thuis. Vooral dat zitten draagt niet bij aan een goed gevoel. Wetenschappelijk is bewezen dat we vrolijker worden van buiten zijn en bewegen. Veel mensen ervaren dit al, als je kijkt hoe populair wandelen is geworden – veel anders kunnen we ook niet trouwens. De Amsterdamse Annemiek Lely stippelde een speciale wandelroute uit. Je lichaam ‘aanzetten’ en je hoofd rust gunnen, daar komt het op neer.

Annemiek is initiatiefnemer van de Amsterdamse Blue Monday Run in 2020 en ambassadeur van de Hersenstichting. Zij weet uit ervaring hoe fysieke en mentale gezondheid met elkaar samenhangen.

 

Je lijf wakker maken

“Als je niet zo lekker in je vel zit, is de stap om iets te doen heel groot. Je hebt de neiging om binnen te blijven”, vertelt Annemiek. “Toch is het goed om jezelf een zetje te geven en naar buiten te gaan. Je bent in de frisse lucht, ziet weer eens wat anders dan de muren van je huis en je lichaam maakt endorfine aan. Als je je lichaam ‘wakker maakt’, voel je dat meteen aan je stemming. Je wordt opgewekter. Ik probeer hier dagelijks aan te denken en ervaar echt verschil.”

 

Wandelroute voor goed gevoel

Annemiek maakte Thrive Amsterdam Mentaal Gezond een speciale wandelroute, gericht op lekker in je vel zitten: ‘een rondje mentaal gezond’. “De route loopt deels door het Rembrandtpark. De natuur verandert dagelijks, alleen dat al doet iets met je.” Daarnaast verwerkte Annemiek allerlei tips en trucs in de route, die bijdragen aan een goed gevoel.

 

Rust in je hoofd

Zo gaat de wandeling langs de kinderboerderij in het park, want: “wetenschappelijk is bewezen dat contact met dieren goed is voor mensen.” Dat kun je daar aan den lijve ervaren. Helaas zijn alle bibliotheken op dit moment gesloten, maar zodra het weer kan, loop even binnen bij de bieb op het Mercatorplein. Een rustig plekje waar je even ongestoord kan zitten (lezen). Jongeren van 12 tot 25 kunnen onderweg voor een praatje terecht bij @ease in de Jan Tooropstraat 6. Vanwege de lockdown nu alleen op afspraak of via de chat. Of je nu last hebt van slecht slapen of een moeilijke situatie thuis, je vindt er een luisterend oor.

 

Zeg eens hallo

Annemiek verwerkte ook een paar kleine oefeningen in de route. “Je merkt dat we in deze situatie het contact met anderen een beetje kwijtraken. Het klinkt misschien heel simpel, maar goeiedag zeggen of lachen tegen een onbekende, geeft een goed gevoel. Ik merk altijd dat mensen daar positief op reageren.” Of: even stilstaan en bewust kijken, ruiken en luisteren. Wat zie, ruik en hoor ik op dit moment? Ook een moment om even ‘uit je hoofd’ te komen.

 

Opruimen meepakken

Tenslotte geeft nuttig zijn ook een fijn gevoel, evenals opruimen. “Dus als je toch aan het lopen bent, waarom niet gelijk wat zwerfafval meepakken? En wist je”, besluit Annemiek, “dat als je 100 dagen achter elkaar iets doet, het in je systeem zit? Het vergt in het begin wat doorzettingsvermogen, maar je krijgt er veel energie voor terug.”

 

Hoe werkt het precies in je hersenen?

Hoe meer je beweegt, hoe meer controle je krijgt over je stemming, zegt Erik Scherder. Boze, verdrietige, angstige en sombere gevoelens ontstaan in een klein deel van de hersenen.

Stel, je zit een hele dag op de bank het nieuws te kijken. Vooral in deze tijd komt er dan veel negatieve informatie binnen. Dat zorgt voor meer activiteit in dat kleine deel van de hersenen, dat emoties bestuurt. Als je je lichamelijk inspant, activeer je grote delen van het brein. En dat zet een rem op negatieve gevoelens. Bekijk het filmpje van Erik Scherder.

 

 

Meer informatie en tips

De route lopen? (check voor je gaat druktebeeld.amsterdam.nl) Download de PDF via deze pagina

 

Heb je vragen, maak je je zorgen om jezelf of een anderen? Er is van alles gratis en laagdrempelig beschikbaar. Van tips tot hulplijnen. Zie corona.thriveamsterdam.nl 

 

 

Start met lessen over mentale gezondheid op ROC

‘Het stopt maar niet, daar word ik doodmoe van.’*

 

Van alle kanten komen er signalen dat jongeren het in deze tijd, vol beperkingen, extra zwaar hebben. Zo ook van een ROC in Amsterdam. De docenten en leerlingen vertelden hoe moeilijk het is om gemotiveerd te blijven, en om structuur in je dag te houden, als je de deur nauwelijks uit komt. De vraag die ons steeds vaker gesteld werd was: ‘Hoe houd je dit vol?’

 

Om hier een antwoord op te geven organiseren we vanuit Thrive Amsterdam Mentaal Gezond lessen op deze school. We gaan in gesprek met de leerlingen over  de ervaringen met Corona en de maatregelen die nu gelden. Daarnaast geven we tips over hoe ze deze periode vol kunnen houden. We bespreken wat ze zelf al doen, wat ze nog meer kunnen oppakken en we laten zien waar ze daarnaast terecht kunnen voor andere laagdrempelige en gratis hulp.

De eerste les was op 15 februari. De leerlingen waren erg open en vertelden over de afgelopen periode. De les is een start van een gesprek over mentale gezondheid, waar de mentoren verder op door zullen gaan.

 

Antwoorden uit eerste les op de vraag:

 

Ben je geïnteresseerd in de inhoud? Of wil je dit ook op je klas/school? Neem dan contact op met Annemarijn Schaap (anschaap@ggd.amsterdam.nl)

 

 

*Quote van een leerling

 

Update


Waar kan je terecht voor (gratis) hulp en coaching in Coronatijd? Naar overzicht