Doe mee met de Week van de mentale gezondheid

Van 22 – 28 mei 2023 vindt de Week van de Mentale Gezondheid plaats. Ook dit jaar doet Thrive Amsterdam mee en richten we ons vooral op jongeren. Recente onderzoekscijfers laten namelijk zien dat dat het aantal jongeren met mentale klachten nog steeds groot is. Extra aandacht hiervoor blijft dus belangrijk. Samen met onze samenwerkingspartners in de stad zetten we in op preventie.

 

 

Activiteiten

Tijdens deze week worden er in de stad verschillende activiteiten georganiseerd, speciaal voor jongeren. Kunst- en sportactiviteiten, maar ook inloopsessies waar je je verhaal kunt delen. Het doel is om jongeren te helpen het gesprek te starten over hun gevoel als ze niet lekker in hun vel zitten. We roepen ze op om hun verhaal te delen. Zo ontdekken ze dat ze niet alleen zijn en vinden ze steun bij elkaar.

 

Doe mee

Werk je met jongeren tussen de 16 en 27 jaar? Heb je in deze week een activiteit gepland staan over mentale gezondheid? Of wil je speciaal iets op dit thema organiseren in deze week en heb je hulp nodig? Vul dan dit formulier in: https://bit.ly/deweek2023. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Je activiteit komt op onze website en de activiteitenladder die we verspreiden in de stad.

 

Mentale gezondheid en de stad

Thrive is ontstaan als een netwerk van organisaties dat actief is in Amsterdam op het gebied van mentale gezondheid. We werken zoveel mogelijk samen met Amsterdammers en lokale organisaties. Zo kunnen we goed aansluiten bij de behoeften en vraag van bewoners om het preventieve aanbod te vergroten en te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door regelmatig bijeenkomsten te faciliteren of mede te organiseren. Of op uitnodiging een workshop te geven bij (buurt) initiatieven. De afgelopen maand waren we bij:

 

Symposium Knaldrang van Studentenvereniging S.V.A.A. Nonomes

Knaldrang was de titel van het symposium dat studentenvereniging S.V.A.A. Nonomes organiseerde over het intens verlangen naar feesten, overal bij (willen) zijn en letterlijk te ‘knallen’ na de coronaperiode. Teun Zwemmer, studentambtenaar van Thrive was uitgenodigd om te spreken over mentale gezondheid: “We hebben uitgelegd wat mentale gezondheid nu precies is en dat het normaal is dat je af en toe niet lekker in je vel zit. Het normaliseren en bespreekbaar maken van het thema geeft al zoveel herkenning in de zaal. Dat is goed om te zien. Inspireren en activeren is wat we doen.”

Andere sprekers bij het symposium waren cabaretier Thom Gerrits, reünist van Nonomes Jennifer Lesmeister en journalist, activist en feminist Milou Deelen over seksisme in het verenigingsleven.

 

 

Professionals-bijeenkomst LHBTIQ+

Onderzoeken laten zien dat mentale gezondheid voor LHBTQI+ personen niet vanzelfsprekend is. Eerder dit jaar heeft Thrive ism Dander signalen en behoeften opgehaald bij LHBTQI+ personen. Tijdens de professionals bijeenkomst hebben we deze besproken. Aan tafel zaten de organisaties die een  belangrijke rol spelen in het leven van LHBTQI+ personen óf die zich bezighouden met mentale gezondheid. Doel van de bijeenkomst: wat kunnen we doen om de mentale gezondheid van deze gemeenschap te verbeteren? En hoe zorgen we dat het preventieve aanbod goed aansluit. Belangrijke punten:

 • Zorg voor laagdrempelig, gratis en vrijblijvende ondersteuning op buurtniveau.
 • Maak het inclusief. Dus voor alle Amsterdammers in hun diversiteit.
 • Peer-to-peer voorlichting en groepstrainingen voor specifieke problemen.
 • Altijd een professional in de buurt die sensitief, deskundig en vaardig is.
 • Bij een urgente en persoonlijke hulpvraag is gratis gespecialiseerde zorg nodig.

 

De komende periode worden de aanbevelingen verder onderzocht.

 

 

Internationale Vrouwendag bij CC Amstel

Op Internationale Vrouwendag was Thrive samen met Elance Academy uitgenodigd om te spreken bij CC Amstel (Cultureel Clubhuis in Amsterdam Zuid).  Aan de workshop namen circa 20 vrouwen deel. Er werden mooie en persoonlijke verhalen gedeeld. Het belang van mentale gezondheid en het bespreekbaar maken werd tijdens de bijeenkomst ook door de deelnemers onderstreept. Ook werden tips uitgewisseld om je mentale gezondheid positief te beïnvloeden, zoals:

 • Slaap voldoende, eet gezond en beweeg regelmatig
 • Laat los waar je geen invloed op hebt
 • Geef duidelijk je grenzen aan bij anderen
 • Praat over wat je dwars zit en twijfel niet om hulp te zoeken
 • Goed voor jezelf zorgen = goed voor een ander zorgen

 

Hulp nodig?

Wil jij ook een bijeenkomst organiseren over mentale gezondheid en je weet niet hoe? Stuur dan een mailtje met je idee of plan naar thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl

 

 

 

Ruim de helft van Amsterdamse jongvolwassenen heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. De cijfers zijn het hoogst in stedelijke gebieden. In Amsterdam zegt 60% psychische klachten te hebben. Het landelijk percentage ligt op 53%. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 die GGD GHOR dinsdag 28 maart heeft gepubliceerd.

 

Amsterdamse jongvolwassenen hebben in de meeste gevallen lichte of matige psychische klachten. Van de jongvolwassenen hebben 11% ernstige klachten, landelijk is dat 9%.

 

 

57% van de Amsterdamse jongvolwassenen is (heel) vaak gestrest. Dat is meer dan het gemiddelde voor Nederland (48%). Meer dan een kwart van de jongvolwassenen in Amsterdam is ernstig eenzaam (27%). Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Ook suïcidegedachten (een enkele keer tot heel vaak) komen in Amsterdam (32%) even vaak voor als onder leeftijdgenoten in Nederland (33%).

 

Negatieve gevolgen coronaperiode

 • Bijna de helft van de Amsterdamse jongvolwassenen geeft aan dat de invloed van corona negatief of heel negatief was (48% versus 43% landelijk).
 • Bijna driekwart (73%) zegt door de coronaperiode hulp of steun nodig te hebben gehad. Dat is vaker dan gemiddeld in Nederland (64%).
 • Ongeveer 6 op de 10 jongvolwassenen hebben aan corona gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. Zoals angst voor coronabesmetting voor henzelf of een belangrijk persoon in hun omgeving, een belangrijk persoon in hun omgeving heeft in het ziekenhuis gelegen of door de coronamaatregelen hebben de ondervraagden geen zorg of steun kunnen bieden aan een belangrijk persoon. En 18% heeft daar nog last van. Ook dit is vaker dan het landelijk gemiddelde.
 • Verder ervaart 13% van de Amsterdamse jongvolwassenen negatieve gevolgen door uitgestelde zorg.

 

Stijgende trend

De jongvolwassenen vulden de vragenlijst in nadat bijna alle coronamaatregelen waren opgeheven. De cijfers markeren dus het einde van een bepaalde periode. Maar ze passen ook in de stijgende trend van mentale klachten die GGD Amsterdam al langer ziet.

 

Thrive Amsterdam mentaal gezond

Juul van Hoof, Programmamanager Thrive:

 

“Al sinds 2008 ervaren steeds meer jongeren en jongvolwassenen psychische klachten. Daarom begon GGD Amsterdam samen met andere partijen in 2019 het programma Thrive Amsterdam mentaal gezond. Speciaal om Amsterdammers te helpen om te praten over hun mentale gezondheid en het preventieve aanbod op dit onderwerp te verbeteren. De coronaperiode heeft heel veel invloed gehad op het leven van vooral jongeren en jongvolwassenen.

 

We hebben toen Uptalk gelanceerd, een platform waar jongeren terecht kunnen voor steun bij mentale klachten. In de nasleep van corona zijn de problemen nog niet opgelost. Het sociale leven heeft voor veel jongeren lang stilgelegen, hoe pakken ze draad weer op? In samenwerking met partners, zoals jongerenwerkers en andere professionals, gaat Thrive de komende jaren door om de mentale gezondheid te bevorderen.”

 

Over het rapport

De landelijke online Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is uitgevoerd in de periode april tot en met augustus 2022. Jongvolwassenen van 16-25 jaar zijn benaderd via social media en intermediairs. Bijna 70.000 jongvolwassenen uit Nederland vulden de vragenlijst in. Nadat bijna alle coronamaatregelen eind maart 2022 waren opgeheven, speelde corona een steeds kleinere rol in het dagelijks leven.

 

 

Samen werken aan ‘Lekker in je vel’ in Zuidoost

Vanaf 2023 wordt er in Zuidoost gewerkt aan een ecosysteem mentale gezondheid. Via het Lekker in je Vel netwerk wordt er ingezet op een nieuwe manier van organiseren en bekostigen om de veerkracht en eigen regie van de bewoners in Zuidoost te vergroten.

 

In 2021 is het Lekker in je Vel netwerk gestart in Zuidoost door Arkin. Het netwerk zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met mentale kwetsbaarheden goed worden ondersteund. We creëren een Zuidoost waar bewoners met mentale kwetsbaarheden hun balans kunnen terugvinden, door open over hun uitdagingen te praten, steun uit de buurt te ontvangen en zo nodig passende zorg te vinden. Toegankelijk voor iedereen.

Door steun van ZONMW en verschillende partijen gaan we de komende jaren werken aan een ecosysteem mentale gezondheid. Dit wordt gedaan door een cultuurverandering in Zuidoost op gang te brengen, waarbij psychisch lijden gezien wordt als onderdeel van ieders leven. Thrive Amsterdam mentaal gezond werkt bijvoorbeeld mee aan de destigmatisering en normalisering van mentale gezondheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan:

 • Verbinden en versterken van herstelmogelijkheden
 • Betere toegang tot herstel en keuzehulp
 • Herstelmogelijkheden in groepsverband

 

Meer weten? Stuur een e-mail aan thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl of klik hier .

Terugblik congres Vier Kracht!

‘Je hoeft niet altijd de beste versie van jezelf te zijn’

 

Hoe zorgen we ervoor dat werken aan je mentale gezondheid net zo normaal wordt als werken aan je fysieke gezondheid? Dat was de hoofdvraag aan de 180 professionals en vrijwilligers tijdens het congres Vier Kracht dat Thrive Amsterdam Mentaal Gezond op donderdag 19 januari organiseerde in De Hallen.

 

Belangrijk werk
Staatsecretaris Maarten van Ooijen sprak via een videoboodschap de bemoedigende woorden: Je hoeft niet altijd de beste versie van jezelf te zijn” en benadrukte dat de professionals belangrijk werk doen in de preventie op mentale klachten. Wethouder Zorg en Preventie Shula Rijxman riep op om oog te blijven houden op de Amsterdammers: vraag eens aan je buurman hoe het nu écht met hem gaat. Ze beloofde zich  aan Thrive te verbinden de komende tijd om met elkaar Amsterdam mentaal gezonder te maken.

 

 

Preventie
Inzetten op preventie en omgaan met prestatiedruk waren de hoofdthema’s van het congres Maak het bespreekbaar was in alle gevallen de rode draad. Dat lijkt eenvoudig maar dat is het niet. Als je mentale druk voelt is de drempel om er over te praten hoog. Herken de signalen bij de ander en start het gesprek. Check of je gevoel klopt dat iemand worstel, bied een luisterend oor, verwijs eventueel door naar sociale interventies, gemeenschappen of, als het echt nodig is, naar de huisarts voor een verder traject.

 

Nieuwe verbindingen leggen
De aanwezige professionals en vrijwilligers waren enthousiast over de dag: ‘Geïnspireerd het weekend in’, ‘mooie nieuwe verbindingen kunnen leggen met andere professionals’ en ‘interessante onderwerpen,  jammer dat ik niet alles kon volgen’ zijn enkele reacties.

 

 

Thrive gaat door
Het congres was ook het startsein voor het vervolg van het programma Thrive, dat in 2019 is gestart om van de mentale gezondheid van Amsterdam een prioriteit te maken. Programmamanager Juul van Hoof: “De komende vier jaar gaan we nog meer samenwerken met de partijen in de stad. Onze buurtaanpak werkt. Daarom was het fijn om veel nieuwe gezichten te zien naast onze huidige samenwerkingspartners. Samen gaan we de komende 4 jaar onze schouders eronder zetten om mentale gezondheid te bevorderen.” Thrive gaat door als aanjager en verbinder van initiatieven in de stad gericht op de preventieve aanpak van mentale klachten.

 

Congres Vier Kracht! op 19 januari 2023

 

Mentale gezondheid en veerkracht zijn belangrijk om gezond te leven en gezond op te groeien. Praten over mentale problemen is een begin. Onderzoek wijst immers uit dat sociale steun een preventief effect heeft op het ontstaan en de ontwikkeling van mentale klachten. Toch is het nog voor weinig Amsterdammers normaal om over een mentaal probleem te praten.  Terwijl werken aan de mentale gezondheid net zo normaal zou moeten zijn als werken aan de fysieke gezondheid. De vraag is hoe?

 

Op 19 januari hopen we je mee te nemen in onze visie voor de komende vier jaar,  delen wij onze kennis, geven we praktische tips en horen we graag jouw ideeën om van mentale gezondheid de normaalste zaak van Amsterdam te maken. Zodat we samen met elkaar Amsterdam mentaal gezond(er) kunnen maken.

Het wordt een dag vol ontmoeting, inspirerende experts en interessante werksessies.

 

Programma
Het wordt een dag vol ontmoeting, inspirerende experts en interessante
werksessies. Zo verwelkomen we de volgende sprekers:
• Thijs Launspach, psycholoog, schrijver en TEDx-spreker praat met ons over de prestatiemaatschappij.
• Digna Poelman, voormalig wedstrijdbokser, geeft trainingen rondom mentaal sterker worden.
• Shula Rijxman, wethouder Zorg en maatschappelijke ontwikkeling, Publieke gezondheid & Preventie van Amsterdam sluit de dag af.

 

Werksessies

Ook zijn er verschillende interactieve werksessies waar je kennis en ervaring
opdoet, zoals:
• Effect van klimaatverandering
• Mentaal sterker worden
• De community heeft de sleutel
• Een mentaal gezonde werkvloer

 

Alle informatie vind je op de eventwebsite en meld je gratis aan.

Nieuw lessenpakket #SPEAKYOURMIND vanaf 10 november

#SPEAKYOURMIND

Vanaf donderdag 10 november 2022 start Dynamo Info & Advies weer op het IJburgcollege. Dit keer met een mooi lesprogramma genaamd #Speakyourmind, een programma van 5 weken voor leerlingen van de bovenbouw havo/vwo omtrent mentale gezondheid in samenwerking met het IJburgcollege, @ease, Stichting Open Mind en Zo blijven wij gezond in Oost.

 

@Ease is een organisatie die zich richt op jongeren tussen de 12 en 25 jaar met (beginnende) psychische klachten. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat het vooral anders kan en moet, bieden zij in een eerder stadium hulp. 75% van alle psychische aandoeningen ontstaat voor het 25e levensjaar.

Als onderdeel van ons 5 weekse programma zullen zij een voorlichting geven over Mentale gezondheid, waarbij een ervaringsdeskundige zijn verhaal zal doen.

 

Recentelijk was er vanuit Stichting Open Mind i.s.m. het stadsdeel Oost Amsterdam een hele indrukwekkende fototentoonstelling “Open over Depressiviteit” te zien op de Oranje Vrijstaatplein van een grote groep jonge ervaringsdeskundigen met hun persoonlijke verhaal. Met als doel mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar maken.

 

In het verlengde hiervan is #Speakyourmind ontstaan omdat ook wij vanuit Dynamo Info & Advies het belangrijk vinden dat jongeren voldoende worden geïnformeerd over mentale gezondheid. Wat voor gevolgen het kan hebben als het niet in balans is, hoe je kan voorkomen dat je in een depressie raakt maar ook waar je vooral terecht kan voor hulp komt allemaal aan bod tijdens de lessenreeks.

 

In het kader van de Week van de Mediawijsheid zullen de leerlingen van het IJburgcollege tevens werken aan een social media campagne waarbij aandacht is voor Mental Health Awareness. Samen met deze leerlingen willen wij het taboe om er open over te kunnen en durven praten doorbreken met #Speakyourmind.

 

*Let op: Deze lessenreeks is uitsluitend bedoeld voor leerlingen van het IJburgcollege. Wil jij dit ook op jouw school? Mail dan naar: Hajar: helidrissi@dynamo-amsterdam.nl of Priscilla: PBerrenstein@dynamo-amsterdam.nl

Bijeenkomst LHBTQIA+ & mentale gezondheid 21 november

Een op de drie Amsterdammers…
Eén op de drie Amsterdammers heeft in zijn of haar omgeving te maken met mentale klachten, van licht tot ernstig. Voor LHBTQIA+ Amsterdammers liggen die cijfers hoger.

 

Versterken van de mentale gezondheid en veerkracht van LHBTQIA+ Amsterdammers, hoe doen we dat?

 

Bijeenkomst op maandag 21 november om 19:30 uur
GGD Amsterdam is gedreven om signalen op te halen. Er is al veel uit statistieken bekend, maar wat speelt er nu echt in Amsterdam?

Welke sociale structuren en uitdagingen kom jij tegen? Wat is ervoor nodig om als LHBTQIA+ Amsterdammer mentaal gezond te zijn en te blijven? En hoe ziet de ondersteuning er idealiter uit?

 

Nothing about us without us

 

Iedereen van de Amsterdamse LHBTQIA+ community is uitgenodigd voor deze bijeenkomst, of je je nu identificeert met één letter van het acroniem, meer dan één, of niet zeker weet hoe je je identificeert.

 

Wil jij:

●        Meepraten over de dagelijkse uitdagingen die LHBTQIA+ Amsterdammers ervaren?

●        Meedenken over wat er nodig is om LHBTQIA+ Amsterdammers mentaal zo veerkrachtig mogelijk te houden?

●        Helpen voorkomen dat dagelijkse uitdagingen leiden tot mentale klachten in de community?

 

Jouw (ervarings-)kennis doet ertoe. In een open sfeer en een veilige omgeving. In een interactieve bijeenkomst met een divers panel, waar je ook anoniem je mening kan geven over de verschillende onderwerpen.

 

Ben jij erbij?

Meer informatie over hoe de avond eruit zal zien volgt. Meld je snel aan door een mail te sturen naar ghislaine@dander.nl. Dander is het expertisebureau diversiteit dat deze bijeenkomst in opdracht van Thrive/GGD Amsterdam organiseert.

Mental Health Café op 24 juni

 

Door de verschillende lockdowns, de gesloten onderwijsinstellingen en verenigingen is het studentenleven erg veranderd. Lange tijd lag het sociale leven zo goed als stil en was het studentenleven in Amsterdam anders dan verwacht. Al die veranderingen hebben impact op de mentale gezondheid. Daarom organiseerden we op 24 juni het Mental Health Café samen met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen en studentenvereniging Unitas S.A.

 

De bijeenkomst stond in het teken van het delen van kennis over hoe je als student lekker in je vel blijft zitten en om de bespreekbaarheid van mentale gezondheid onder studenten te bevorderen. Verschillende Amsterdamse studenten hebben hun verhaal gedeeld in een filmpje. Hier werd tijdens het Mental Health Cafe over doorgepraat. De aanwezige studenten herkenden zich in de verhalen van de studenten. Hierdoor ontstond meer openheid en werd er een mooi gesprek gevoerd.

Daarnaast is er tijdens het Mental Health Cafe ook gesproken met professionals uit het vakgebied. Onder andere Arne Popma, hoogleraar aan het Amsterdam UMC, vertelde over het belang van sociale steun en laagdrempeligheid. Verder heeft Sascha Struijs van de Vrije Universiteit ons bijgepraat over het monitoren van studentenwelzijn.

 

Tenslotte kwamen verschillende studenteninitiatieven aan bod. Er gebeurt namelijk veel in Amsterdam, bijvoorbeeld door studentenverenigingen. Zo zijn er de afgelopen tijd een groot aantal vertrouwenspersonen getraind, zijn er campagnes opgezet én ontstaan er binnen verengingen zelf opgezette bewegingen om het welzijn van studenten te helpen verbeteren.

De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat de huidige groep studenten geen verloren generatie is, maar een veerkrachtige generatie die steeds beter weet hoe om te gaan met mentale gezondheid!

 

Fototentoonstelling ‘Open over depressiviteit’ in Noord

 

Van 27 juni tot 18 juli 2022 stond de fototentoonstelling ‘Open over Depressiviteit’ in Amsterdam Noord. De tentoonstelling laat de verhalen van 30 jongeren zien die struggelen met hun mentale gezondheid. Depressie en mentale klachten is iets dat iedereen kan overkomen, en erover praten helpt. Door deze tentoonstelling, met portretten en verhalen, komt dat gesprek op gang.

 

Opening

Donderdag 30 juni was de opening in Pexpo van de fototentoonstelling Open over depressiviteit in de Van der Pekbuurt.

Esther Lagendijk (lid dagelijks bestuur van stadsdeel Noord) onthulde officieel de beelden in de Van der Pekbuurt samen met Mirjam Bekker-Stoop (directeur Open Mind).

Tijdens de opening sprak Vincent Jobse (oprichter Pexpo) over het belang van kunst en vertelde hij over Pexpo. In Pexpo is een tentoonstelling te zien van Blakka Tarra. Hij eelde zijn persoonlijke ervaring over wat expressie voor hem betekent. Mirjam Bekker-Stoop vertelde over de achtergrond van de tentoonstelling en Brenda Sagala (teamlid Thrive Amsterdam Mentaal Gezond) praatte de opening aan elkaar. Het buurthuis van de Pek verzorgde de hapjes en drankjes. Meer dan 30 bewoners, professionals en vrijwilligers waren hierbij aanwezig.

 

 

De tentoonstelling

De fototentoonstelling in de Van der Pekstraat bestaat uit 30 beelden en is een initiatief van Stichting Open Mind met ondersteuning van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond in samenwerking met Pexpo. De Amsterdamse initiatiefnemers Mirjam Bekker-Stoop en fotograve Linelle Deunk zagen hoe hun dochters vochten met hun depressie én er ook mee om leerden gaan. Ze besloten portretten te maken van jongeren en hun verhalen op te nemen. Dertig jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar komen aan het woord over psychische kwetsbaarheid. Zij vertellen ons hun persoonlijke verhaal over hoe zij hun depressie ervaren en hoe ze hiermee omgaan. Het doel van de tentoonstelling is om mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken. De fototentoonstelling was te zien tot maandag 18 juli 2022.