*/ ?>

Ruim de helft van Amsterdamse jongvolwassenen heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. De cijfers zijn het hoogst in stedelijke gebieden. In Amsterdam zegt 60% psychische klachten te hebben. Het landelijk percentage ligt op 53%. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 die GGD GHOR dinsdag 28 maart heeft gepubliceerd.

 

Amsterdamse jongvolwassenen hebben in de meeste gevallen lichte of matige psychische klachten. Van de jongvolwassenen hebben 11% ernstige klachten, landelijk is dat 9%.

 

 

57% van de Amsterdamse jongvolwassenen is (heel) vaak gestrest. Dat is meer dan het gemiddelde voor Nederland (48%). Meer dan een kwart van de jongvolwassenen in Amsterdam is ernstig eenzaam (27%). Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Ook suïcidegedachten (een enkele keer tot heel vaak) komen in Amsterdam (32%) even vaak voor als onder leeftijdgenoten in Nederland (33%).

 

Negatieve gevolgen coronaperiode

  • Bijna de helft van de Amsterdamse jongvolwassenen geeft aan dat de invloed van corona negatief of heel negatief was (48% versus 43% landelijk).
  • Bijna driekwart (73%) zegt door de coronaperiode hulp of steun nodig te hebben gehad. Dat is vaker dan gemiddeld in Nederland (64%).
  • Ongeveer 6 op de 10 jongvolwassenen hebben aan corona gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. Zoals angst voor coronabesmetting voor henzelf of een belangrijk persoon in hun omgeving, een belangrijk persoon in hun omgeving heeft in het ziekenhuis gelegen of door de coronamaatregelen hebben de ondervraagden geen zorg of steun kunnen bieden aan een belangrijk persoon. En 18% heeft daar nog last van. Ook dit is vaker dan het landelijk gemiddelde.
  • Verder ervaart 13% van de Amsterdamse jongvolwassenen negatieve gevolgen door uitgestelde zorg.

 

Stijgende trend

De jongvolwassenen vulden de vragenlijst in nadat bijna alle coronamaatregelen waren opgeheven. De cijfers markeren dus het einde van een bepaalde periode. Maar ze passen ook in de stijgende trend van mentale klachten die GGD Amsterdam al langer ziet.

 

Thrive Amsterdam mentaal gezond

Juul van Hoof, Programmamanager Thrive:

 

“Al sinds 2008 ervaren steeds meer jongeren en jongvolwassenen psychische klachten. Daarom begon GGD Amsterdam samen met andere partijen in 2019 het programma Thrive Amsterdam mentaal gezond. Speciaal om Amsterdammers te helpen om te praten over hun mentale gezondheid en het preventieve aanbod op dit onderwerp te verbeteren. De coronaperiode heeft heel veel invloed gehad op het leven van vooral jongeren en jongvolwassenen.

 

We hebben toen Uptalk gelanceerd, een platform waar jongeren terecht kunnen voor steun bij mentale klachten. In de nasleep van corona zijn de problemen nog niet opgelost. Het sociale leven heeft voor veel jongeren lang stilgelegen, hoe pakken ze draad weer op? In samenwerking met partners, zoals jongerenwerkers en andere professionals, gaat Thrive de komende jaren door om de mentale gezondheid te bevorderen.”

 

Over het rapport

De landelijke online Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is uitgevoerd in de periode april tot en met augustus 2022. Jongvolwassenen van 16-25 jaar zijn benaderd via social media en intermediairs. Bijna 70.000 jongvolwassenen uit Nederland vulden de vragenlijst in. Nadat bijna alle coronamaatregelen eind maart 2022 waren opgeheven, speelde corona een steeds kleinere rol in het dagelijks leven.