*/ ?>

10 september World Suicide Prevention Day

Vrijdag 10 september is het World Suicide Prevention Day. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

Ook start deze dag een nieuwe publiekscampagne. Deze campagne is onderdeel van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025) en richt zich op jongeren en mannen van middelbare leeftijd. Er is speciaal aandacht voor de omgeving van de hulpvrager. Via de boodschap ‘1K Z1E J3’ (stimu)leren we de omgeving van mensen die worstelen met zelfmoordgedachten om het moeilijke gesprek over mentale gezondheid en suïcidale gedachten te voeren. We weten immers hoe belangrijk en helpend zo’n gesprek kan zijn. Hoe meer mensen 1K Z1E J3 uitdragen, hoe meer mensen écht gezien worden, hoe meer gesprekken worden gevoerd en hoe minder mensen radeloos en eenzaam sterven door zelfdoding. Een gesprek voeren over zelfdoding is uiteraard spannend, daarom helpen we geïnteresseerden via een online training en app op onze website www.113.nl/ikzieje (deze pagina gaat op 10 september live).

 

Roadtrip

Ook is er deze week een roadtrip ‘Suïcidepreventie doe je samen’ met daarin activiteiten in het kader van World Suicide Prevention Day.  De roadtrip komt vrijdag ook langs bij Arkin Amsterdam.